söndag 4 september 2016

Red Freja och Manno HT on line.

Red Freja på fältet. Lite motsträvig i traven. Hon krullade ihop sig, öronen var bakåt och steget trippigt. Jag var mild och hon kom sig i högervarvet. Till slut travade hon i stretch på stor volt mellan parallella bommar på klockan. När vi efter lite paus skulle ge oss på det samma i vänster varv, var hon inte god att tas med. Om möjligt ännu mer ilsken. Jag kunde inte avgöra varför, om det var smärta eller om hon tyckte att jag var jobbig. Men jag manade mycket försiktigt på henne och kunde trava lite i riktning uppåt, från stallet. När det lutade lite neråt var hon väldigt krullig och spänd och ställde ut till höger. Det gick inte att svänga henne ens. Men så tröttnade jag lite och klämde fram henne mellan två bommar, tänkte mig att hon minst skulle ge ett par tre travsteg. Då la hon av ett par pruttar och sedan kom hon i stretch och trav. Ett halvt varv som var hyggligt, sedan bröt jag av. Skrittade runt på fältet, sedan hemåt, men svängde av på vägen riktning från stallet. Vi kom i väg där utan problem så jag stannade efter en fem meter. Totalt 35 minuter.

Manno fick backträning på lina. Fem minuter i vardera varv i trav, med tre minuters paus efter. Sedan tre minuter galopp i varje varv, följt av fyra minuters paus. Sedan fem skritt minuter åt varje håll som avspänning.  Mycket insekter och jag viftade med stringen i pauserna.

Inga kommentarer: